Background

Bloedonderzoek Lab Basis

Lab Basis

Je wilt in een vroeg stadium bloedonderzoek doen wanneer jij het wilt? Bij LabPlusArts heb jij zelf grip op je gezondheid. Kies een van de pakketten en krijg je uitslag online binnen 24 uur. Een preventief bloedonderzoek zoals cholesterol of een vitamine B12 tekort meten stelt jou in staat om gezonder te leven. Door meten kun je weten. Door eerder bloedonderzoek te doen blijf je ziekte een stapje voor.

Naast de glucosewaarde, kun je ook je vitaminen & mineralen bloedonderzoeken aanvragen. De uitslag van een dergelijk preventief bloedonderzoek wordt altijd voorzien van interpretatie en advies door een huisarts.

Je gezondheid heb je zelf in je handen.


€59,-

Algemeen bloedonderzoek
Bepalingen: Hb, MCV, TSH, fT4, eGFR, Kreatinine, ALAT, ASAT, Na, Ka
Dit is onze algemene bloedpakket. Hier zitten de meest geteste bloedonderzoeken, zoals nierfunctie en leverfunctie. Daarnaast vind je hier ook het schildklierhormoon. Het is aangeraden om deze check eens in het jaar te doen om een goed beeld te krijgen van jouw gezondheid.
Meer info

€89,-

Vermoeidheid Basis
Bepalingen: Vitamine D, Vitamine B12, TSH, fT4, Glucose, Hb, MCV, IJzer, Magnesium
Vermoeidheid is een klacht die veel voorkomt en waar de niet zo snel een vinger op te leggen is. Moeheid heeft namelijk veel oorzaken en het is belangrijk om deze oorzaken in kaart te brengen. Bij labplusarts gaan we verder dan alleen bloedonderzoek.
Meer info

€69,-

Bloedgroep
Bepalingen: Bloedgroep, Rhesusfactor
Met deze bloedtest kun je jouw bloedgroep laten bepalen. Daarnaast bepalen we ook de rhesusfactor. Een bloedgroep komt tot stand op basis van antigenen op de rode bloedcellen. Over het algemeen genomen is bloedgroep AB de universele ontvanger en bloedgroep O is de universele donor. De meeste mensen hebben een vorm van bloedgroep O. Tenslotte maken we een onderscheid in positief en negatief. Dit is afhankelijk van de rhesusfactor.
Meer info

€79,-

Post-Covid Syndroom Basis
Bepalingen: Hb, MCV, IJzer, BSE, Kreatinine, eGFR, Trombocyten, Vitamine D
Longklachten zoals droge hoest en keelpijn, spierzwakte, moeheid en ondervoeding zijn symptomen van een post-covid syndroom. Mensen die een infectie hebben doorgemaakt met het coronavirus kunnen klachten blijven houden. Met deze test kun je kijken welk orgaan of organen aangedaan zijn en hierop inspelen met revalidatie. We hebben twee post-covid infectie pakketten. Een basis pakket en een uitgebreid pakket waar ook de spieren en voedingsstatus worden meegenomen.
Meer info

€69,-

PSA Prostaat
Bepalingen: PSA totaal, PSA vrij, Ratio PSA
Het bloedonderzoek PSA(prostaat specifiek antigeen) staat ook wel bekend als de prostaatkanker screening bloedtest. De officiele naam is de prostaat specifiek antigeen PSA test. De PSA test wordt gedaan om te zien of er mogelijk sprake is van prostaatkanker, prostaatontsteking of prostaathypertrofie. Daarnaast kijken we of het nodig is een stukje prostaatweefsel nader te onderzoeken (biopsie), maar ook om het effect van een behandeling te volgen, of in het geval de hele prostaat is verwijderd, te meten of er elders nog prostaatweefsel als uitzaaiing aanwezig is.
Meer info

€59,-

Bloedarmoede
Bepalingen: Hb, MCV, IJzer, Vitamine B12, bezinking, trombocyten, reticulocyten, kreatinine (+eGFR)
Bloedarmoede kan vele oorzaken hebben en kan zorgen voor vervelende symptomen. In dit pakket wordt er daarom gekeken naar verschillende bepalingen die bloedarmoede kunnen veroorzaken.
Meer info

€49,-

Lever
Bepalingen: ALAT, ASAT, gamma-GT, Alkalische fosfatase, bilirubine totaal
Je lever is een belangrijk orgaan. Daarom is het belangrijk om zeker te weten dat je lever goed werkt. In dit pakket wordt er daarom naar verschillende aspecten gekeken met betrekking tot je leverfunctie om zo te kunnen onderzoeken hoe goed je lever nu werkt en of er sprake is van leverschade.
Meer info

€99,-

Haaruitval
Bepalingen: Cortisol, TSH, fT4, Vitamine B12, Ferritine
Haaruitval is erg vervelend en komt voor in verschillende vormen. Zo kan haarverlies voortkomen uit stress, maar kan ook een ijzertekort de reden zijn. In dit pakket wordt er gekeken naar een breed scala aan oorzaken die invloed kunnen hebben op haaruitval.
Meer info

€49,-

Urinescreening
Bepalingen: pH, glucose, eiwit, ketonen, occult bloed, bilirubine, leucocyten, nitriet
Aan je urine is in veel gevallen goed af te lezen of er sprake is van bepaalde aandoeningen in je lichaam. Dit komt omdat het vaak snel duidelijk is dat er stoffen in je urine aanwezig zijn die er eigenlijk niet thuis horen. In dit urineonderzoek wordt er naar verschillende bepalingen gekeken.
Meer info

€59,-

Alcohol test
Bepalingen: Koolhydraat Deficiënt Transferrine (CDT)
Waar je bij een blaastest maar relatief kort het alcoholgebruik kunt meten, kun je door middel van het eiwit CDT het alcoholgebruik over een langere tijd onderzoeken. In dit bloedonderzoek wordt er gekeken naar de hoeveelheid CDT dat aanwezig is in het bloed.
Meer info

€29,-

eGFR
Bepalingen: eGFR
Aan de hand van een eGFR bloedonderzoek kan er worden onderzocht hoe goed de nieren functioneren. Dit kan verstandig zijn om te laten testen wanneer je een verhoogd risico hebt op nierschade of er vermoeden is van een nieraandoening.
Meer info

€49,-

Eiwit urine
Bepalingen: eiwit urine
Aan je urine is in veel gevallen goed af te lezen of er sprake is van bepaalde aandoeningen in je lichaam. Dit komt omdat het vaak snel duidelijk is dat er stoffen in je urine aanwezig zijn die er eigenlijk niet thuis horen. In dit urineonderzoek wordt er gekeken naar een kwantitatieve bepaling voor de eiwitten.
Meer info

€49,-

D-Dimeer
Bepalingen: D-dimeer
Bij dit bloedonderzoek wordt de D-Dimeer gemeten. Een D-dimeer is een afbraakproduct en speelt een rol bij bloedstolling. De waarde kan ook verhoogd zijn bij infecties, zwangerschap of DVT.
Meer info

Na het kiezen van een bloedonderzoek binnen de categorie Lab Basis kunt u uw bloed laten prikken op een priklocatie. Lab basis bevat enkel bloedonderzoeken die vaak in de praktijk gedaan worden. Het zijn daarom standaard bepalingen en geven een algemeen beeld weer over je gezondheid.

De meest voorkomende waardes zijn de nier- en leverfunctie. Deze vind je bijvoorbeeld terug in bloedonderzoek pakket 001. Daarnaast nemen we in vrijwel alle Lab basis onderzoeken het schildklierhormoon mee. Voor dit bloedonderzoek zijn twee waarden van belang. Wanneer de TSH afwijkend is, zal automatisch de T4 meebepaald worden.

De nierfunctie wordt aan de hand van de kreatinine en eGFR berekend. Vooral bij bodybuilders raden we dit bloedonderzoek aan. Het geeft namelijk een goede indicatie van spieropbouw en spierafbraak weer. Tenslotte is een veelvoorkomende test de leverfunctie. De ALAT en ASAT geven veel informatie over de levercellen weer. Op indicatie kan ook de Gamma GT en Alkalische fosfatase (AK) worden meegenomen in het bloedonderzoek.

De mineralen natrium en kalium worden ook meegenomen in deze pakketten. Bij ontregelingen is er dikwijls sprake van spierproblemen en verwardheid. Tenslotte hebben we nog de cholesterol bepalingen in bijvoorbeeld bloedonderzoek pakket 003. Wij raden aan om op een jonge leeftijd deze te meten. Bij steeds meer jongeren is de cholesterolwaarde licht verhoogd. Een meting zou als motivatie kunnen dienen om gezonder te leven.

Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen of wil je advies bij de keuze van je labtest? Bekijk eens de veelgestelde vragen pagina of als je vraag er niet tussen staat, kun je altijd e-mailen of WhatsAppen.
Veelgestelde vragen