Bloedonderzoek Hart

Bloedonderzoek Hart

Hart & Vaten

Je wilt in een vroeg stadium bloedonderzoek naar de gezondheid van je Hart & Vaten doen wanneer jij het wilt, zonder doorverwijzing? Bij LabPlusArts heb jij zelf grip op je gezondheid. Kies een van de hart en vaten pakketten en krijg je uitslag online binnen 24 uur.

Een belangrijk preventief onderzoek is een cholesterol bloedonderzoek. Hierbij analyseert het lab de waarden die belangrijk zijn om een risico schatting te kunnen maken van jouw cholesterol gezondheid. Te veel cholesterol kan namelijk in de bloedvaten gaan zitten en zo vernauwing geven. Op het moment dat een vernauwing dusdanig aanwezig is door de opbouw van 'slecht' cholesterol, kan de zuurstof aanvoer naar het hart gestoord worden. Het hart zal dan in dat gebied afsterven. Dit gaat gepaard met pijn op de borst. We noemen dit ook wel myocard ischemie of een hartaanval.


€59,-

Diabetes
Bepalingen: Glucose, HbA1C, albumine (urine)
Diabetes (suikerziekte) heb je in verschillende types en maten. Hierbij kan het lichaam niet goed op insuline reageren of maakt het deze helemaal niet aan. Als gevolg hiervan krijg je een opeenstapeling van suiker (glucose) in het bloed, die weer nadelige effecten met zich meebrengt.
Meer info

€49,-

Cholesterol basis
Bepalingen: LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglyceriden, totaal cholesterol, Risico Index
Cholesterol bepalen is een van de meest aangevraagde bloedonderzoeken. Het is een goede indicator voor hoe gezond je bent en een hoge cholesterol is een risicofactor voor hart- en vaatziekten, inclusief een beroerte (TIA of CVA). Reden genoeg om dus regulier je cholesterol te meten en op tijd in te grijpen door middel van voeding en dieet aanpassingen.
Meer info

€89,-

Hart compleet
Bepalingen: LDL, HDL, triglyceriden, totaal cholesterol, Risico Index, Kreatinine, eGFR, Glucose, HbA1C, NT-proBNP
Hart compleet geeft jou het een volledig beeld van de gezondheid van je hart en vaten. We testen op veelvoorkomende klachten en meten de vetten, suikers en nierfunctie.
Meer info

€79,-

Cholesterol uitgebreid
Bepalingen: Hb, MCV, HDL, LDL, Totaal Cholesterol, Triglyceriden, Vitamine D, Vitamine B12
Dit pakket is een uitgebreide cholesterol bloedpakket. Hier zitten de meest geteste bloedonderzoeken, zoals cholesterol meting, vitamine D en vitamine B12 en de Hb. Het is aangeraden om deze check eens in het jaar te doen om een goed beeld te krijgen van jouw gezondheid.
Meer info

€59,-

HOMA IR Index
Bepalingen: Glucose, Insuline, HOMA
Bij dit onderzoek meten we de insulineresistentie aan de hand van insuline en glucose. Deze twee waarden worden nuchter bepaald. Dit houdt in dat je 12 uur voor het onderzoek niks anders behalve water mag nuttigen. De insuline en glucose bloedonderzoek wordt ook wel HOMA IR test genoemd. De IR staat voor insuline resistentie. Bij deze test worden de nuchtere glucose en nuchtere insuline vermenigvuldigd en gedeeld door 22.5 om de HOMA IR index te krijgen.
Meer info

Bij het bloedonderzoek meten we naast cholesterol ook de nierfunctie en diabetes. Hierdoor kun je dieet en leefstijl aanpassingen doorvoeren. Wij raden aan om de cholesterol al vroeg te meten, bij steeds meer jongeren kan deze verhoogd zijn. Een meting zou als motivatie kunnen dienen om gezonder te leven. Door een vernauwing zal het hart harder willen pompen om dezelfde zuurstof op de juiste plaats te krijgen. Hierdoor stijgt de bloeddruk, we noemen dit hypertensie. Hypertensie is met name schadelijk voor de nierfunctie, want de grote druk in de nieren zal het filtratiemechanisme beschadigen.

Diabetes heeft ook veel invloed op je vaten en nierfunctie. De cholesterolwaarde, nierfunctie en diabetes (suiker) bepaling vormen daarom de hoeksteen van iederen hart en vaten bloedonderzoek. Bij Labplusarts gaan alle uitslagen gepaard met interpretatie en advies door een huisarts. De huisarts kijkt niet simpelweg naar de normaalwaarden en of de uitslag van het bloedonderzoek hier buiten valt, maar kijkt of de uitslagen bij de persoon passen en geeft advies aan de hand van een risico analyse.

Na het kiezen van een bloedonderzoek cholesterol, nierfunctie of diabetes binnen de categorie Hart & Vaten kun je jouw bloed laten prikken op een priklocatie. Hart en vaten bevat bloedonderzoeken die regelmatig in de praktijk gedaan worden. Het zijn daarom standaard bepalingen en geven een algemeen beeld weer van de gezondheid van je hart.

Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen of wil je advies bij de keuze van je labtest? Bekijk eens de veelgestelde vragen pagina of als je vraag er niet tussen staat, kun je altijd e-mailen of WhatsAppen.
Veelgestelde vragen