Groente en fruit gezondheidsvoordelen

Bloedonderzoek labplusarts
Geschreven doorLabplusarts
Op 2nd August 2020

Consumptie van groente en fruit voorkomt veel ziekten.

Samenvatting van artikel:  

“Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer and all-cause mortality–a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies”

Fruit en groente zijn belangrijke componenten van een gezond dieet. Voldoende inname kan belangrijke ziektes zoals cardiovasculaire ziekten en kanker voorkomen en verminderen. Ongeveer 1.7 miljoen (2.8%) van alle doden wereldwijd zijn gerelateerd aan onvoldoende consumptie van groente en fruit (1). Een onlangs verschenen WHO rapport beveelt een minimum van 400g fruit en groente per dag (op aardappelen na) voor de preventie van chronische ziekte zoals hartziekte, kanker, diabetes en obesitas (2). De WHO heeft een meta-analyse studie uitgevoerd. Dit is een studie waarbij je alle beschikbare studies samen analyseert en kijkt wat de uitkomsten zijn. In deze meta-analyse hebben ze gekeken naar het effect van verschillende soorten groenten en fruit en dan of ze een effect hebben op het verlagen van de risico’s op ziekten.

In totaal hebben ze 142 studie van 95 unieke cohort studies meegenomen in de analyse. Ze hebben specifiek gekeken naar het effect op coronaire hartziekten, beroerte, andere cardiovasculaire ziekten en verschillende soorten kankers. Wat verder bijzonder is, ze wilden kijken of er een dosis-response relatie is. Dus of 3x groenten in de week minder risico geeft dan 2x groenten in de week en zo ja, wat dat effect dan precies is.

Vermindering in met name cardiovasculaire ziekten

De onderzoekers hebben een reductie in cardiovasculaire ziekte gezien voor een intake tot 800 gram per dag fruit en groente. Voor kanker werd er na 600 gram per dag niet meer een risicovermindering bereikt. De positieve relaties werden voornamelijk gezien bij appels, peren, groene groenten, saladen, citrus vruchten en de broccoli-achtige groenten (3). Deze voedingsmiddelen verminderen het risico op cardiovasculaire ziekten. Geelgroene groenten en broccoli-achtige groenten verminderen het risico op kanker. Bijzonder om te vermelden dat geconserveerd fruit juist een verhoogde risico op hart- en vaatziekten geeft.

Geen voldoende bewijs

Echter is er nog niet voldoende informatie over groente en fruit inname en het risico op kanker. Een associatie kan nog niet worden verworpen. De studie power was gewoonweg te klein en de studies waren inconsistent (4). Sommige studies toonden geen associatie, terwijl andere studies positieve associaties toonden.

Het probleem van het combineren van veel verschillende artikelen is dat, hoewel je de populatie en de power van de studie vergroot, de heterogeniteit toeneemt. Dit komt omdat elke studie anders meet en andere populaties heeft. De een gebruikt personen van 50 jaar en de ander van 30. Daarnaast zijn er ook verschillen in serveerhoeveelheid.

Een andere beperking is dat een inname van groente en fruit vaak geassocieerd wordt met andere leefstijlfactoren, zoals een lagere prevalentie roken, minder obesitas, meer lichaamsbeweging en minder inname van alcohol en rood bewerkt vlees. Deze kunnen een confounder zijn geweest en daardoor een bias hebben veroorzaakt op de uitkomsten. Hoewel de studies gecorrigeerd hebben voor deze confounders, hebben ze gezien dat het eigenlijk niet uit maakte. En daarom is het mogelijk dat mensen met meer groente en fruit intake gezonder zijn en eerder screening of preventie bloedonderzoeken aangaan of betere toegang hebben tot behandeling. Dit zou voor betere overleving kunnen zorgen en hierdoor de resultaten weer beïnvloeden.

Met andere woorden, meer studies zijn nodig, aangezien er weinig studies geïncludeerd zijn die de verschillende subtypes van groente en fruit bestuderen.

Bronnen:

  1. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Report of a joint FAO/WHO Expert Consultation, Geneva, World Health Organization, 2003 (WHO technical Report Series, No. 916
  2. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Report of a joint FAO/WHO Expert Consultation, Geneva, World Health Organization, 2003 (WHO technical Report Series, No. 916
  3. Groenten zoals bloemkool, kool, broccoli en spruitjes
  4. Boffetta P, Couto E, Wichmann J et al. Fruit and vegetable in- take and overall cancer risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). J Natl Cancer Inst 2010;102:529–37

 

Vergelijkbare artikelen
Bloedprikken op hormonen?
Hormonen zijn signaalstoffen. Ze worden afgegeven ...
Bloed testen op vitaminetekort
Jij wilt bloed laten testen op vitaminetekort? Bij...
Alle bloedonderzoeken