Background

Post-Covid Syndroom Uitgebreid

Post-Covid Syndroom Uitgebreid

Bepalingen: Hb, MCV, IJzer, BSE, Kreatinine, eGFR, CK, LD, Leukocyten, Magnesium, ALAT, Albumine

Nuchter testen?

Je moet voor deze bloedtest nuchter zijn.
Bij een doorgemaakte infectie met het covid-19 (het coronavirus) virus, spelen onder andere de volgende fysieke klachten een rol:
  • Longklachten, zoals droge hoest, niezen en keelpijn
  • Ernstige functionele achteruitgang door immobilisatie tijdens de ziekte. Denk aan symptomen zoals spierzwakte, conditieverlies en moeheid en ondervoeding bij ouderen. Ondervoeding kan ook komen als gevolg van reuk- en smaakverlies waardoor het eetlust vermindert aanwezig is.
  • Post IC-syndroom komt met name voor bij ernstig doorgemaakte covid-19 infecties waarbij opname op de IC noodzakelijk was.
Daarnaast spelen na een doorgemaakte coronavirus infectie een combinatie van deze fysieke, cognitieve en psychische klachten een rol. Andere klachten die voorkomen zijn decubitus (huiddefecten door frictie van huid met een ander materiaal), longbeschadiging (corona obstructieve longziekte (COLD)), angst en neuromusculaire afwijkingen.

Gericht op deze klachten hebben we twee post-covid syndroom bloedonderzoek pakketten samengesteld. Bij het basis post-corona syndroom pakket kijken we naar de aanwezigheid van resten van infectie, nierstatus en kijken we naar het bloed zelf of daar verklaringen te vinden zijn voor klachten zoals moeheid. Bij het uitgebreide post-corona syndrom pakket kijken we daarnaast ook naar conditieniveau van het hart, of er actief spierafbraak plaats vindt door het meten van spierafbraak producten en de voedingsstatus.

Post-corona syndroom bloedonderzoek bepalingen

Moeheid: Hemoglobine, MCV en IJzer

Hiermee testen we voor een veelvoorkomende oorzaak van vermoeidheid, namelijk bloedarmoede oftewel anemie. Bloedarmoede zorgt met name voor moeheid en jezelf slap en futloos voelen. Dit zijn klachten die vaak na een doorgemaakte coronavirus infectie voorkomen. Er bestaan echter veel verschillende soorten van bloedarmoede. We maken een onderscheid in macrocytair anemie, normocytair anemie en microcytair anemie door te kijken naar de MCV. De MCV is dus een manier om alvast te zoeken naar de oorzaak. Een bloedonderzoek bloedarmoede bevat dus altijd de Hb-waarde en de MCV-waarde. Wanneer vermoeidheid aan de orde is na een doorgemaakte infectie met het coronavirus en de oorzaak ligt bij een verlaagde hemoglobine, dan kan er goed en adequaat behandeld worden. IJzer wordt standaard meegeprikt omdat dit de meest voorkomende oorzaak van bloedarmoede is. Een lage ijzergehalte kan komen door een gestoorde voedingspatroon, zoals na infectie met covid.

Infectiestatus: BSE

BSE staat voor bezinkingssnelheid van het bloed en is een marker voor een ontsteking of infectie in het lichaam. Als vuistregel geldt, hoe hoger de bezinking, hoe ernstiger de infectie. Voel je je ziekjes na een doorgemaakte coronavirus infectie? Wil je weten of je aan het herstellen bent? Dan is deze bepaling een adequate bepaling om snel inzicht te krijgen in je ziekteprogressie of herstel. Bij een normale bezinkingssnelheid kan een acute en/of een chronische ontsteking nagenoeg worden uitgesloten.

Nierfunctie: Kreatinine & eGFR

Bij het post-coronasyndroom bloedonderzoek pakket nemen we ook de nierfunctie mee. De nierfunctie bereken je met de kreatinine waarde. Dit is een afbraakproduct van spieren en van de eiwit metabolisme. In de meeste gevallen komt kreatinine op een constante snelheid vrij, tenzij er problemen zijn met bijvoorbeeld de spierafbraak en/of spieropbouw. Dit zien we bijvoorbeeld na een veranderde voedingsstatus, zoals het geval is bij een post-covid infectie (een doorgemaakte covid infectie). De nierfunctie drukken we uit in de eGFR, oftewel de estimated GFR, de glomerulaire filtratie ratio. De reden dat kreatinine gebruikt kan worden voor het nierfunctie bloedonderzoek, is omdat het vrijwel onveranderd door de nieren gaat. Alle afgebroken kreatinine wordt uitgeplast en er wordt vrijwel geen kreatinine weer opgenomen door het reabsorptie systeem.

Hartfunctie en spierfunctie: Creatinine Kinase (CK), lactaatdehydrogenase (LD)

Met creatinine kinase (CK) kun je vaststellen of iemand schade heeft aan spieren in het lichaam. Wanneer spiercellen aangetast worden zoals bijvoorbeeld bij een doorgemaakte corona infectie, dan lekken de cellen. CK is een enzym en komt daarbij vrij. CK komt ook het in hart voor, immers het hart is ook een spier. Dan noemen we het CK-MB. De hoeveelheid CK in het bloed neemt toe als skeletspier- of hartspiercellen beschadigd zijn. Lactaatdehydrogenase (LD) komt vrij bij weefselbeschadigingen in het hart, lever, longen en spieren. Dus ook de longfunctie neem je hiermee mee. Echter is de LD niet specifiek genoeg, en daarom gebruiken we de CK als aanvulling.

Voedingsstatus: Leukocyten, Magnesium, ALAT, Albumine

Leukocyten zijn witte bloedcellen. Hiermee krijgen we een idee van het immuunsysteem en tevens is er een indicatie voor malnutritie (ondervoeding) bij lage waardes. Magnesium is een elektrolyt en toont lage waardes bij ondervoeding en hoge waardes bij uitdroging. ALAT is een leverenzym. Ondervoeding kan ook effect hebben op de levercellen. Hiermee testen we op leverschade. Albumine is een eiwit geproduceerd door de lever. Hiervoor geldt hetzelfde als bij magnesium. Lage waardes duiden op ondervoeding en hoge waardes op uitdroging.

Wanneer kiezen voor deze test?

Kies het post-covid infectie bloedonderzoek pakket uitgebreid wanneer:
  • Je een algemene bloedonderzoek screening wilt voor post-coronavirus symptomen
  • Je vermoeidheidsklachten hebt die kunnen passen bij bloedarmoede door het coronavirus
  • Je het coronavirus hebt gehad, maar aanhoudende klachten blijft hebben.


Wanneer testen?

Bij klachten die hier zijn beschreven wordt het aangeraden om eenmalig deze test te doen. Bij uitslagen waar het vermoeden op orgaanschade aannemelijk wordt, kan er gekeken worden voor vervolgonderzoeken voor specifiek dat orgaan.

Waarom bloedonderzoek
Waarom Labplusarts?
  • Zonder doorverwijzing
  • Erkende laboratoria
  • Interpretatie van uitslag door een arts
  • Uitslag doorgaans binnen 48 uur
Hulp nodig?

Bel naar 085-0043917 voor advies of chat via Whatsapp

Bloedonderzoek zonder verwijzing
Hoe werkt het?

Bestel je test, kies je priklocatie en ontvang je uitslag online